”Qele Lao” Coming Soon

Home / Events / ”Qele Lao” Coming Soon

”Qele Lao” Coming Soon

In Events

Recent Posts
Showing 7 comments
 • Maria
  Reply

  It’s so interesting…

 • AramArm
  Reply

  I can’t wait to see this…

 • Իվետա Միրզոյան
  Reply

  Երբ կարող ենք ամբողջությամբ տեսնել ?

 • Edgar
  Reply

  Can’t wait to watch this ! I am pretty sure this video will make all of us cry !

 • Ar
  Reply

  Hopefully this video will make us, Armenians, to be consolidated.

 • Sevakh
  Reply

  What a relevant time to produce this kind of a meaningful music video. Great job

 • Mrdo
  Reply

  Քելե’ լաո, քելե’ երթանք մըր էրգիր,
  Երթանք ըն ձոր, քաղինք մատղաշ խավրծիլ,
  Քաղինք, քաղինք, էնինք մըզի դեղ ու ճար
  Քելե’, լաո, քելե’ երթանք մըր էրգիր:

  Ամեն թփին կիջնի քաղցրիկ մանանա,
  Մեկ-մեկ փշուր ուտինք, մըր սիրտ հովանա,
  Սասնա էրգիր մըր աչվու դեմ թող ծովանա,
  Քելե’, լաո, քելե’ երթանք մըր էրգիր:

  Հոն արոսներ կտուց-կտցի կըերգին,
  Ծիծեռնակներ թևիկ-թևիկ կըծափին,
  Քարեր առանց մըզի արցունք կըթափին,
  Քելե’, լաո, քելե’ երթանք մըր էրգիր:

  Մըր հեր էնտեղ, մըր մեր էնտեղ կծաղկին,
  Անուշ գիլան, մրմուռ ձենով կկանչին.
  Ի՞մալ կեղնի, ի՞մալ չերթանք մըր էրգիր,
  Քելե’, լաո, քելե’ երթանք մըր էրգիր:

Leave a Comment